Przebudowa ulicy Nowej, Kwiatowej, Ogrodowej i Szkolnej w Grzymiszewie wraz z odwodnieniem – etap II

 

 

Nazwa projektu

Przebudowa ulicy Nowej, Kwiatowej, Ogrodowej i Szkolnej w Grzymiszewie wraz z odwodnieniem – etap II

 

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011

 

Wartość projektu

705.562,13 PLN

 

Kwota dofinansowania

352.700,00 PLN

 

Okres realizacji

IX.2011 – XI 2011

 

Opis projektu

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków komunikacyjnych w m. Grzymiszew (792 mieszkańców, II pod względem liczby mieszkańców miejscowość w gminie)

Cele cząstkowe projektu to:

- podniesienie standardu życia mieszkańców gminy Tuliszków;

- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- ułatwienie dojazdu dla mieszkańców do terenu własnych posesji oraz firm i instytucji, jak również do obiektów użyteczności publicznej, szkół, obiektów sportowych;

- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów;

- podniesienie atrakcyjności gminy Tuliszków a w szczególności m. Grzymiszew jako miejsca przyszłego zamieszkania oraz inwestowania;

- polepszenie stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń – głównie zmniejszenie emisji hałasu;

- usprawnienie dojazdu do drogi powiatowej i krajowej;

- wzrost wartości terenów inwestycyjnych przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania - przestrzennego jako tereny aktywizacji gospodarczej

W ramach zadania wykonano przebudowę w m. Grzymiszew ulic: Nowej, Kwiatowej, Szkolnej stanowiących ciąg drogowy o dł. 502,82m, wraz z budową chodników na w/w ulicach i ulicy Ogrodowej oraz wykonanie pasa postojowego dla samochodów osobowych na ul. Nowej.

Zakres prac obejmował :

- wykonanie odwodnienia ulic: kolektor deszczowy, przykanaliki, studnie, studnie wpustów ulicznych,

- budowa nowej konstrukcji jezdni - nawierzchnia z betonu asfaltowego

- budowa zjazdów indywidualnych z kostki betonowej brukowej

- budowa pasa postojowego dla sam. osobowych z kostki betonowej

- budowa obustronnych chodników z betonowej kostki brukowej.

IMG 0288  IMG 0290 
 IMG 0292  IMG 0295

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin