Przebudowa ciągu drogowego wraz z odwodnieniem – ul. Buczka, droga Tuliszków – Zadworna, etap II – ulica Buczka

 

 

Nazwa projektu

Przebudowa ciągu drogowego wraz z odwodnieniem – ul. Buczka, droga Tuliszków – Zadworna, etap II – ulica Buczka

 

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011

 

Wartość projektu

390.582,22 PLN

 

Kwota dofinansowania

117.174,00 PLN

 

Okres realizacji

III.2012 – VII.2012

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Buczka w Tuliszkowie (201,85mb) wraz z budową chodników i parkingów oraz kanalizacji deszczowej.

Zadanie stanowi II etap inwestycji gminnej pn. Przebudowa ciągu drogowego wraz z odwodnieniem – ul. Buczka, droga Tuliszków – Zadworna. (915,52mb).

Zakres wykonanych prac :

- frezowanie nawierzchni bitumicznej i rozebranie podbudowy z kruszywa

- wyrównanie i wyprofilowanie istniejącego pasa drogowego

- kolektor sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315, mm

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø200 mm

- studnie kanalizacji deszczowej typu BS Ø 1000 mm.

- studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø 500 mm

- wykonanie dwuwarstwowej podbudowa z kruszyw łamanych (gr. 15 + 8cm)

- wykonanie podbudowy z chudego betonu na zjazdach do posesji (gr. 15cm)

- ułożenie nawierzchni bitumicznej , warstwa wiążąca i ścieralna (gr. 4 + 4cm)

- ułożenie kostki brukowej– parking, pas postojowy

- ułożenie kostki brukowej – obustronny chodnik

- ułożenie kostki brukowej – zjazdy do posesji

SAM 0518 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin