Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa

 

 

Nazwa projektu

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich

 

Wartość projektu

19.110,50 PLN

 

Kwota dofinansowania

7.796,00 PLN

 

Okres realizacji

VIII.2011 – XI 2011

Opis projektu

Celem głównym projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Krępa poprzez rozwój infrastruktury społecznej i kulturalnej oraz dostosowanie jej do specyfiki życia na wsi.

Wykonanie I etapu remontu świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Krępa pozwoli na osiągniecie następujących rezultatów :

1/ uzyskanie przez świetlicę statusu wiejskiego domu kultury,

2/ zapewnienie właściwej bazy lokalowej dla miejscowych organizacji, tj. OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka

3/ dalszy rozwój kultury wiejskiej oraz poszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców wsi.

W ramach projektu wykonano :  

1/ posadzka świetlicy z płytek gresowych - 188,50 m2

- podkład betonowy

- izolacja z foli polietylenowej

- izolacja z płyt styropianowych

- posadzka z zaprawy cementowej

- płytki podłogowe gresowe 30x30cm

2/ drzwi wewnętrzne – 1 szt.

- ościeżnica

- drzwi

- klamki, zamek

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin