„Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie”

 

Nazwa projektu

„Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie”

 

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Wartość projektu

4 883 900,00 PLN

 

Kwota dofinansowania

1.500.000,00 PLN

 

Okres realizacji

XI.2009 – III 2011

Opis projektu

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji uczniów gminy Tuliszków.

Realizacja projektu umożliwiła uczniom dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowej, co poprawiło warunki kształcenia oraz zmniejszyło dysproporcje pomiędzy wsią a miastem w tym zakresie. Projekt umożliwia uczniom rozwój zainteresowań sportowych, co kształtuje w nich zasady fair play, zdrowej rywalizacji.

Sala jest wykorzystywana jako obiekt do :

- prowadzenia zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół w Tuliszkowie;

- prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i szkolnych zawodów sportowych;

- organizacji imprez sportowych i kulturalnych o charakterze lokalnym, obsługujących mieszkańców gminy i miasta Tuliszków

- służy również do wystawiania przedstawień teatralnych lub szkolnych oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagających dużej powierzchni użytkowej.

Obiekt zlokalizowano od strony południowej budynku ZS w Tuliszkowie. Sala sportowa połączona jest łącznikiem z istniejącą szkołą. Główną częścią obiektu stanowi sala gimnastyczna o wymiarach boiska 44x22m.

Dane techniczne obiektu :

- powierzchnia zabudowy 2300,00m2;

- powierzchnia użytkowa:2 284,58m2 w tym : parter 2041,40m2 , widownia 243,18m2;

- kubatura 18320,00m3.

Zaprojektowano 240 miejsca na widowni + 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

 

16 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin