Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Tuliszków

profilaktyka

Podstawa prawna do działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny

Wniosek (leczenie odwykowe/rozmowa motywująca)

Wniosek o dofinansowanie z GKRPA

 Sprawozdanie z dofinansowania

  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Tuliszków 

Świetlice

 

Pomoc w okresie pandemii

Osoby, które poszukują pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu, informujemy, że istnieje możliwość kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz Internetu.

W czasie trwającego stanu epidemii i izolacji społecznej, wspólnota Anonimowych Alkoholików udostępnia wszystkim zainteresowanym otrzymaniem pomocy w radzeniu sobie z problemem alkoholowym, możliwość spotkań telefonicznych i online.

Informację na ten temat można uzyskać poprzez:
* infolinię 801 033 242,
* czat online dostępny na stronach http://aa.org.pl oraz https://aa24.pl
* na stronie https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,  które m.in.  prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy – 800-12-00-02

Ponadto w poniedziałki w godz. 13.00-15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora SKYPA (pogotowie.niebieska.linia)

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin