OD 1 LIPCA NOWY PODZIAŁ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowny Mieszkańcu !

 

            Od 1 lipca 2016 roku wprowadza się nowy podział odpadów komunalnych, tj.:

 

1) Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

a) Frakcja sucha tj. odpady komunalne, które są poddawane recyklingowi bądź przygotowywane do ponownego użycia, w szczególności: makulatura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne opakowaniowe, drobne metale.

 

b) Szkło opakowaniowe tj.butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach itp. Szkło opakowaniowe nie może być stłuczone lub zgniecione.

 

c) Popiół paleniskowy pochodzący z pieców c. o.,

 

d) Frakcja mokra tj. środki higieny osobistej, odpady zielone, drobne odpady kuchenne, ceramika, znicze, doniczki, porcelana.

 

2) Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny - wszystkie frakcje razem.

 

Zabrania się mieszania poszczególnych frakcji ze sobą, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin