Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuliszków

 loga EU PROW

 

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja: Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuliszków

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez przebudowę i wyposażenie dwóch hydroforni (stacji uzdatniania wody) i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Gadowskie Holendry, Imiełków

 received 284494499295855

received 296054724781141

received 600017674283424

received 2564801610501785

 

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin