Gospodarka odpadami komunalnymi - informacje dla mieszkańców

gospodarka 1 684x445

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

 

 

 

 

harmonogram odpadów 2020

 

 

harmonogram

 

harmonogram odpadów

ulotka- jak segregować odpady

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 kwietnia 2020 r. 

Uchwała nr 0007.11.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

UCHWAŁA NR 0007.12.2019 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

 

Informacja o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

UWAGA !

W związku z planowaną modernizacją w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w okresie od lipca  do października 2020 roku, nastąpią przerwy technologiczne w odbiorze niektórych odpadów. Z uwagi na powyższe konieczna jest zmiana w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Tuliszków:

31 lipca 2020 roku – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

 

 

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin