Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

Krzysztof  Roman
urodzony 30 grudnia 1972 r.,


Władzę w gminie Tuliszków sprawuje burmistrz, wybrany w wyborach bezpośrednich. Kadencja burmistrza trwa 5 lat. Pełni on władzę wykonawczą w gminie, reprezentuję gminę na zewnątrz i jest stroną w postępowaniu sądowym.

 

Rada Miejska w Tuliszkowie

Andrzej Janczewski - Przewodniczący RM

 

Wit Bryliński - Wiceprzewodniczący RM

 

Roman Jarosik -  Wiceprzewodniczący RM


 

Władzę uchwałodawczą w gminie Tuliszków, pełni Rada Miejska, składająca się z 15 radnych. Radni są wybierani w 15 okręgach na okres 5 lat.

Okręg nr 1  Miasto Tuliszków, ulice: Adama Mickiewicza, Bartłomieja Patrzykąta, Cicha, Górna, Haliny Oleksiak, Kasztelana Zaremby, Plac Wolności, Poprzeczna, Północna, Senatorska. 
Okręg nr 2  Miasto Tuliszków, ulice: 1-go Maja, Ignacego Paderewskiego, Ks. Teodora Rogozińskiego, Łódzka, Ogrodowa, Piaskowa, Plac Akacjowy, Plac Powstańców Styczniowych 1863r., Polna, Południowa, Słoneczna, Śliwowa, Zdrojowa. 
Okręg nr 3  Miasto Tuliszków, ulice: Brzozowa, Gromadzka, Jabłonna, Krzewinowa, Leśna, Łąkowa, Mikołaja Kopernika, Żuchalska 
Okręg nr 4 Miasto Tuliszków, ulice: Floriańska, Krótka, Marii Konopnickiej, Nortowska, Ochotniczej Straży Pożarnej, Parkowa, Plac Floriański, Poznańska, Sadowa, Targowa. 1
Okręg nr 5  Miasto Tuliszków, ulice: Adama Asnyka, Bolesława Prusa, Bronisława Malinowskiego, Cypriana Norwida, Elizy Orzeszkowej, Henryka Dąbrowskiego, Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego, Jana Pawła II, Janusza Kusocińskiego, Juliusza Słowackiego, Krzysztofa Baczyńskiego, Marcina Kasprzaka, Marii Curie-Skłodowskiej, Marii Dąbrowskiej, Mikołaja Reja, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, Władysława Broniewskiego, Zofii Nałkowskiej. 
Okręg nr 6  Sołectwo Kiszewy 
Okręg nr 7  Sołectwa:Krępa i Nowy Świat 
Okręg nr 8 Sołectwa:Gadowskie Holendry i Sarbicko 1
Okręg nr 9 Sołectwa: Zadworna i Wymysłów 
Okręg nr 10 Sołectwo Tarnowa 
Okręg nr 11 Sołectwo Ogorzelczyn 
Okręg nr 12  Sołectwo Grzymiszew, miejscowość Grzymiszew 
Okręg nr 13 Sołectwo Grzymiszew, miejscowości: Babiak, Gozdów, Imiełków, Wygoda,
Sołectwo Ruda 
Okręg nr 14 Sołectwa: Piętno i Wielopole 
Okręg nr 15 15 Sołectwa: Smaszew i Wróblina 

 

 Komisje Rady:

1. Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji - Bartłomiej Ast

Z-ca Przewodncizącego - Jan Mikołajczyk

członkowie: Jakub Wieczorek, Aleksandra Nawara, Andrzej Szymczak

2. Komisja Budżetu i Finansów

Przewodnicząca Komisji -  Aleksandra Nawara

członkowie: Andrzej Janczewski, Roman Jarosik, Marek Zabłocki, Tomasz Szczap

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji Roman Olesiński

członkowie: Wit Bryliński, Andrzej Janczewski, Marek Zabłocki, Tomasz Szczap, Karol Zieliński

4. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Przewodniczący Komisji  Jakub Wieczorek

członkowie: Jakub Wieczorek, Tadeusz Kwiatkowski, Roman Olesiński, Agnieszka Szewczyk, Jan Mikołajczyk, Magdalena Danisz

5. Komisja Socjalno Społeczna

Przewodncizący Komisji Tadeusz Kwiatkowski

członkowie: Roman Jarosik, Bartłomiej Ast, Wit Bryliński, Andrzej Szymczak

6. Komisja Skarg Wniosków i Petycji 

Przewodniczący Komisji Marek Zabłocki

Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Nawara

członkowie: Karol Zieliński, Roman Olesiński, Jakub Wieczorek, Agnieszka Szewczyk, Tomasz Szczap

Komisje Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

http://bip.tuliszkow.pl/?c=494

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin