Zmiany w sposobie segregowania odpadów komunalnych

Nasze codzienne zachowanie wpływa na środowisko. Oddzielanie różnych materiałów w celu ich ponownego przetworzenia stało się już naszym nawykiem. Gmina i Miasto Tuliszków wdraża nowy system selektywnej zbiórki śmieci. Do każdej nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej na terenie naszej gminy trafi harmonogram odbioru odpadów oraz ulotka informacyjna

 

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

Niebieskie worki – papier
(Wszystkie rodzaje papieru: gazetowy, pakowy, kredowy, książki, tektura, zeszyty, papierowe torby).

Zielone worki – szkło
(Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, a w szczególności butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach).
UWAGA! Szkło opakowaniowe nie może być stłuczone lub zgniecione.

Żółte worki – metale i tworzywa sztuczne
(Puste i zgniecione: odpady metalowe, w tym odpady po opakowaniach [puszki po napojach i konserwach, kapsle, zakrętki od słoików], odpady z tworzyw sztucznych [butelki po napojach, olejach, opakowania po jogurtach, napojach, szamponach itp.], wielomateriałowe [kartony po mleku, napojach, proszku do prania], zabawki.

Brązowe worki – bioodpady
(Skoszona trawa, drobne gałęzie, liście, odpady kuchenne, np. obierki warzyw, owoców, resztki żywności (bez opakowań plastikowych, metalowych, szklanych i z tworzyw sztucznych).
Nie wrzucamy mięsa, kości, tłuszczy.

Kosze z opisem „Popiół”
(Żużel i popiół paleniskowy pochodzący z pieców c.o.).

Niesegregowane (zmieszane) – zielone kosze
(Odpady komunalne, które nie podlegają segregacji).

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tuliszkowie

Czynny od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy),
w godz. 7.00-15.00

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem tel. 512 960 172

We własnym zakresie i własnym transportem można dostarczać następujące rodzaje odpadów: czysty gruz budowlany, stolarka budowlana poremontowa (okna, drzwi itp.), materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian, folie budowlane itp.), pozostałe odpady budowlane, tekstylia.

 

Ulotka informacyjna [PDF]

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin