Zmiana terminu odbioru odpadów szklanych

W związku ze zmianą zgłoszoną przez, odbierającą odpady komunalne, firmę „BAKUN” informujemy, iż odbiór szkła z terenu Gminy i Miasta Tuliszków nastąpi w dniu 15 marca 2018 roku.

Czytaj więcej...

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

jest zlokalizowany w Tuliszkowie,

przy ul. Północnej

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Telefon: 63 279 30 13 lub 63 279 29 01

 

Mieszkańcy, własnym transportem i we własnym zakresie mogą dostarczać pod ww. adres  m.in. następujące rodzaje odpadów:

1)    czysty gruz budowlany

2)  stolarka budowlana poremontowa ( np. okna drzwi, itp.)

3)materiały izolacyjne ( wełna mineralna, styropian, folia budowlana)

4) pozostałe odpady budowlane

5) tekstylia,

6) odpady wielkogabarytowe

7) zużyte opony

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

9) chemikalia ( farby, lakiery, rozpuszczalniki)

Niewłaściwie posegregowane odpady i odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie są przyjmowane na PSZOK.

 

 

Czytaj więcej...

OD 1 LIPCA NOWY PODZIAŁ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowny Mieszkańcu !

 

            Od 1 lipca 2016 roku wprowadza się nowy podział odpadów komunalnych, tj.:

 

1) Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

a) Frakcja sucha tj. odpady komunalne, które są poddawane recyklingowi bądź przygotowywane do ponownego użycia, w szczególności: makulatura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne opakowaniowe, drobne metale.

 

b) Szkło opakowaniowe tj.butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach itp. Szkło opakowaniowe nie może być stłuczone lub zgniecione.

 

c) Popiół paleniskowy pochodzący z pieców c. o.,

 

d) Frakcja mokra tj. środki higieny osobistej, odpady zielone, drobne odpady kuchenne, ceramika, znicze, doniczki, porcelana.

 

2) Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny - wszystkie frakcje razem.

 

Zabrania się mieszania poszczególnych frakcji ze sobą, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny.

INFORMACJA O ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

INFORMACJA O ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin