Rewitalizacja Rewitalizacja

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY I MIASTA TULISZKÓW NA LATA 2017 - 2023

27 października 2017 roku Rada Miejska w Tuliszkowie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017 - 2023

Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.

Opracowanie Programu Rewitalizacji zostało poprzedzone szczegółową diagnozą w szeroko rozumianym obszarze zagadnień społecznych, a w drugiej kolejności także gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Program jest zgodny z „Zasadami Programowania i Wsparcia Rewitalizacji w Ramach WRPO 2014+″. Przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać pełnej diagnozy problemów i zagrożeń, wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. To na nich ostatecznie zdefiniowano katalog działań. W programie ujęto działania, które w najbliższych latach powinny być realizowane z wykorzystaniem środków unijnych (EFRR, EFS, EFRROW) oraz innych środków publicznych oraz prywatnych. Połączenie aktywności wielu osób i instytucji ma pozwolić rozwiązać zdiagnozowane w dokumencie problemy.

Uchwała do pobrania

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO PROGRAMU REWITALIZACJI

Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza mieszkańców do składania propozycji
projektów do programu rewitalizacji.
Propozycje projektów składać można w formie wypełnionej fiszki projektowej
na punkcie informacyjnym Urzędu GiM w Tuliszkowie lub elektronicznie na
adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 14.06.2017 r.

Czytaj więcej...

PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

Gmina i Miasto Tuliszków realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. Przygotowanie i opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Tuliszków

 

Wzór plakatu page 001

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin